Споживачу електричної енергії


Споживачу електричної енергії

На виконання Закону України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення” від 05.01.2016 р. №887-VIII публікуємо наступну інформацію:


Права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами

Відповідно до положень статті 24 Закону України «Про електроенергетику» (далі - Закон) електропередавальні організації зобов'язані забезпечувати належний технічний стан та організацію експлуатації об'єктів електроенергетики відповідно до вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання, надійне та якісне постачання (транспортування) енергії згідно з умовами ліцензій та договорів.

Енергопостачальники несуть відповідальність перед споживачами електричної енергії у розмірі двократної вартості недовідпущеної електричної енергії у разі переривання електропостачання з вини енергопостачальника (згідно з умовами договору на постачання електричної енергії). (частина тринадцята статті 24 Закону).

У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії (частина чотирнадцята статті 24 Закону).

Відносини між громадянами (споживачами електричної енергії) та енергопостачальниками регулюються Правилами користування електричною енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (далі – Правила).

Споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником, що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим договором про користування електричною енергією (додаток 1 до Правил) (далі – Типовий договір) і укладається на три роки.

Відповідно до пункту 13 Типового договору енергопостачальник зобов'язується, зокрема, забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та договором про користування електричною енергією, гарантувати безпечне користування послугами, пов'язаними з електропостачанням, а також розглядати звернення споживача щодо надання послуг, пов'язаних із постачанням електричної енергії.

При цьому, згідно з положеннями пунктів 43, 45 Правил енергопостачальник несе відповідальність за шкоду, заподіяну споживачу або його майну, в розмірі й порядку, визначених законодавством. У разі відпуску споживачу електричної енергії, параметри якості якої знаходяться поза межами показників, зазначених у договорі, енергопостачальник несе відповідальність і сплачує 25 відсотків вартості такої енергії.

Разом із тим зазначаємо, що відповідно до пунктів 49-52 Правил у разі порушення енергопостачальником умов договору споживач викликає представника енергопостачальника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни, види, відхилення показників з надання послуг тощо (форму типового акта-претензії наведено у додатку 2 до Правил). Акт-претензія складається споживачем та представником енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника енергопостачальника протягом 3 днів з дня звернення у містах або 7 днів – у сільській місцевості споживач має право скласти акт-претензію у довільній формі. У разі відмови представника енергопостачальника від підписання акта, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше ніж три споживачі або споживач і виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування. Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві обгрунтовану відмову щодо задоволення його претензій. У разі відмови енергопостачальника провести необхідні заміри параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати проведення таких замірів. Проводити заміри параметрів якості електроенергії може організація, яка має відповідні повноваження або дозволи. У цьому випадку енергопостачальник повинен відшкодувати витрати споживача.

У разі порушення прав споживачів (відмова споживачеві в реалізації його прав, надання послуг, що за якістю не відповідають вимогам нормативно-технічних документів, відмова у наданні необхідної та достовірної інформації, ухилення від перевірки якості електричної енергії тощо) енергопостачальник несе відповідальність згідно із законодавством та договором, як це передбачено пунктом 46 Правил.

Однак, відповідно до пункту 47 Правил енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 42 Правил, споживач зобов'язаний узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності. Не дотримання споживачами зазначених вимог в подальшому може привести до погіршення якості електричної енергії, яка постачається енергопостачальником.

Відповідно до пункту 53 Правил, якщо між споживачем і енергопостачальником не досягнуто згоди щодо користування електричною енергією, її оплати, збереження приладів обліку тощо, спірні питання вирішуються в установленому законодавством порядку.

Відповідно до положень пункту 38 Правил енергопостачальник зобов'язується розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені законодавством; приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів.

Місце та порядок одержання інформації споживачами від ТзОВ «Енергія – Новий Розділ»

Споживач може отримати інформацію за адресою: м.Новий Розділ, вул.Грушевського, 37


Тарифи на електроенергію для населення

ТАРИФИ


на електроенергію, що відпускається населенню, з 1 вересня 2016 року по
28 лютого 2017 року включно

Категорії споживачів

Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

1. Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових
будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць
(включно)

59,5

11,9

71,4

за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год
електроенергії на місяць (включно)

107,5

21,5

129

за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на
місяць

136,5

27,3

163,8

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому
числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних
кухонними електроплитами):

за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць
(включно)

59,5

11,9

71,4

за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год
електроенергії на місяць (включно)

107,5

21,5

129

за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на
місяць

136,5

27,3

163,8

1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому
числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та
гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку
електроопалювальними установками (у тому числі в сільській
місцевості):

1.3.1. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016
року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2

1.3.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017
року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць
(включно)

59,5

11,9

71,4

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на
місяць

136,5

27,3

163,8

1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках,
не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не
функціонують системи централізованого теплопостачання (у
тому числі в сільській місцевості):

1.4.1. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016
року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2

1.4.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017
року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць
(включно)

59,5

11,9

71,4

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на
місяць

136,5

27,3

163,8

1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу незалежно від обсягів споживання
електроенергії

59,5

11,9

71,4

1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та
об’єднане шляхом створення юридичної особи,
житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

107,5

21,5

129

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення,
яке розраховується з енергопостачальною організацією за
загальним розрахунковим засобом обліку»)

59,5

11,9

71,4

Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).

ТАРИФИ


на електроенергію, що відпускається населенню, з 1 березня 2017 року

Категорії споживачів

Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

1. Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових
будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому
числі в сільській місцевості):

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць
(включно)

75

15

90

за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год електроенергії на
місяць

140

28

168

1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому
числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та
гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку
електроопалювальними установками (у тому числі в сільській
місцевості):

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)
відповідно до підпункту 1.1

1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць
(включно)

75

15

90

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на
місяць

140

28

168

1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках,
не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не
функціонують системи централізованого теплопостачання (у
тому числі в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)
відповідно до підпункту 1.1

1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць
(включно)

75

15

90

за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на
місяць

140

28

168

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу незалежно від обсягів споживання
електроенергії

75

15

90

1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та
об’єднане шляхом створення юридичної особи,
житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140

28

168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення,
яке розраховується з енергопостачальною організацією за
загальним розрахунковим засобом обліку»)

75

15

90

Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26.02.2015 № 220 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 02.03.2015 за № 234/26679.


Тарифи на електроенергію для непобутових споживачів

Роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на лютий 2017 року встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 січня 2017 року № 51

Енергопостачальна компанія

Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ,
коп./кВт·год

1 клас напруги

2 клас напруги

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»

153,92

204,52


Додаткові посилання

Тарифи на електроенергію у різних країнах світу
Етапи змін тарифів на електроенергію для побутових споживачів
Динаміка зміни цін на електричну енергію
Якість електричної енергії
Порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також пільг окремим категоріям громадян
Заходи з енергозбереження у сфері електропостачання