Корисна інформація

Роз'яснення до нарахування

Форма оплати за спожиту електроенергію юридичними споживачами

Оплата електричної енергії, яка постачається споживачу, здійснюється, як правило, у формі попередньої оплати. Споживачі згідно обраної комерційної пропозиції, можуть здійснювати оплату вартості замовленого обсягу електричної енергії плановими платежами з наступним перерахунком або оплатою, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію. Підприємства житлово-комунального господарства та установи і організації , які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за фактичними показниками засобів обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим.

Обсяг попередньої оплати визначається Споживачем та/або Постачальником шляхом множення заявленного обсягу споживання ел. енергії на тариф, що діє на початок розрахункового періоду.

У зв’язку зтим, що для різних юридичних споживачів можуть бути запроваджені різні умови оплати відповідно до договору, для отримання коректної інформації щодо розрахунків, зверніться у відповідний сервісний центр.

Показники якості надання послуг

До гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання належать:

1. надання електророзподільним підприємством договору про приєднання та технічних умов від дня подання заяви замовника:

у строк 5 робочих днів (стандартне приєднання);

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж – у строк 15 робочих днів (приєднання, що не є стандартним);

Частка джерел енергії

Шановні споживачі !

З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2018 році, в саме:

Електрична енергія вироблена з таких первинних ресурсів

Умови та порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачу

Електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов'язань перед електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та нормативно — правовими актами, у тому числі Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

Права споживача

Права споживача електричної енергії визначені ст. 58 Закону України "Про ринок електричної енергії" та "Правилами роздрібного ринку електричної енергії", що затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (п. 5.5).

Споживач електричної енергії має право:

Порядок зміни електропостачальника за ініціативою споживача

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії Споживач має право на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Процес зміни споживачем електропостачальника забезпечується учасниками ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, на безоплатній основі.

Загальні умови електропостачання

Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:

1) об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;
2) електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора системи;
3) споживач є стороною діючих договорів:

-про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання та оплата спожитої електричної енергії

1.Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі — ПРРЕЕ) Представник електропостачальника має право на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії.Та разом із Споживачем проводити звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного акта.

Електробезпека

Легковажність з електрикою може коштувати життя!

У будь-якому віці та будь-якому контакті з електроенергію життєво необхідно дбати про особисту безпеку, дотримуватись правил безпеки не лише самому, а й застерігати інших.