Стандарти якості надання послуг з електропостачання

Споживачі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»

З 12 січня 2017 року набрав чинності Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016 №1841 (далі – Порядок), який офіційно опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» за № 5. Даний Порядок запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.

Загальні стандарти якості надання послуг з електропостачання

Тип послуги

Стандарт

Відсоток робіт, що
мають бути завершені
протягом
встановленого часу, %

Перевірка рахунків за спожиту електроенергію, у т. ч.:

 

 

перевірка рахунків на оплату електроенергії для споживачів (крім населення)

5 робочих днів

90

перевірка рахунків на оплату електроенергії для населення

5 днів

98

Вимірювання параметрів якості електричної енергії у разі їх відхилення від договірних значень та оформлення двостороннього акта про якість електричної енергії (крім
населення)

2 дні

98

Оформлення акта-претензії щодо порушення умов договору (для населення):

 

 

прибуття представника електропостачальника для складання акта-претензії щодо порушення умов договору, у
т. ч.:

 

 

у містах

3 дні

99

у сільській місцевості

7 днів

99

усунення недоліків, зазначених в акті-претензії, або надання обґрунтованої
відмови

10 днів

99

Відповідь оператора кол-центру на дзвінок
із черги дзвінків

30 с

75

 

До гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання належать:

 

 1. надання електророзподільним підприємством договору про приєднання та технічних умов від дня подання заяви замовника:

  • у строк 5 робочих днів (стандартне приєднання);
  • без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж – у строк 15 робочих днів (приєднання, що не є стандартним);
  • у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж – у строк 30 робочих днів (приєднання, що не є стандартним);
 2. підключення електророзподільним підприємством електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання) з дня отримання від замовника відповідної заяви:

  • без потреби припинення електропостачання інших споживачів – у строк 5 робочих днів;
  • у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів – у строк 10 робочих днів;
 3. підключення електророзподільним підприємством електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, що не є стандартним) з дня отримання від замовника відповідної заяви:

  • без потреби припинення електропостачання інших споживачів – у строк 5 робочих днів;
  • у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів – у строк 10 робочих днів;
 4. підключення електророзподільним підприємством електроустановок споживача після відключення (крім населення) у строк 5 робочих днів з дня надання споживачем документів, що підтверджують усунення ним порушень;

 5. відновлення електророзподільним підприємством електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків (крім відключення через заборгованість), завданих енергопостачальнику, з дня надання споживачем документів, що підтверджують усунення ним порушень або оплату заборгованості (для населення):

  • у містах – у строк 3 робочих днів;
  • у сільській місцевості – у строк 5 робочих днів;
 6. відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин;

 7. надання енергопостачальником на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії з дня надання замовником документів, передбачених пунктом 5.4 глави 5 ПКЕЕ:

  • для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт  – у строк 7 робочих днів;
  • для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше – у строк 14 робочих днів;
 8. технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення) у строк 20 днів з дня надання споживачем документів, що підтверджують оплату вартості послуг з перевірки розрахункових засобів обліку;

 9. розгляд енергопостачальником письмового звернення споживача у строк до одного місяця з дня надходження звернення;

 10. проведення експертизи приладу обліку (для населення) у строк 20 днів з дня отримання від споживача заяви та документів, що підтверджують оплату вартості робіт з  проведення перевірки приладу обліку.

Розмір компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання

Тип послуги

Стандарт

Розмір компенсації, грн (без
ПДВ)

з дня набрання
чинності
Порядком до
31.12.2017

з 01.01.2018

Надання договору про приєднання та технічних умов, у т. ч.:

 

 

 

для стандартного приєднання

5 робочих днів

100

200

без необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, що не є стандартним)

15 робочих днів

100

200

у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж (приєднання, що не є стандартним)

30 робочих днів

100

200

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (стандартне приєднання), у т. ч.:

 

 

 

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

100

200

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

100

200

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж (приєднання, що не є стандартним), у т. ч.:

 

 

 

без потреби припинення електропостачання інших споживачів

5 днів

200

400

у разі потреби припинення електропостачання інших споживачів

10 днів

200

400

Підключення електроустановок споживача після відключення (крім населення)

5 робочих днів

100

200

Відновлення електропостачання споживача після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (для населення), у т. ч.:

 

 

 

у містах

3 робочі дні

100

200

у сільській місцевості

5 робочих днів

100

200

Відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні

24 години

100

200

Надання на розгляд проекту договору про постачання електричної енергії, у т. ч.:

 

 

 

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю до 150 кВт

7 робочих днів

50

100

для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150 кВт та більше

14 робочих днів

100

200

Технічна перевірка розрахункових засобів обліку (крім населення)

20 днів

100

200

Письмове звернення споживача

1 місяць

100

200

Проведення експертизи приладу обліку (для населення)

20 днів

100

200

 

Звертаємо увагу на те, що енергопостачальник або електророзподільне підприємство сплачує споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості з надання послуг з приєднання до електричних мереж) компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості послуг з електропостачання шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожиту електричну енергію на наступний розрахунковий період, а в разі недотримання гарантованих стандартів під час приєднання до електричних мереж - в перший розрахунковий період після укладення договору про постачання або користування електричною енергією.

 

Енергопостачальник або електророзподільне підприємство зобов’язані проінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату електроенергії, або в «особистому кабінеті» споживача на офіційному веб-сайті енергопостачальника або електророзподільного підприємства, або листом на офіційному бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання не надається у випадках, якщо недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання було спричинено доведеними:

 • форс-мажорними обставинами;
 • діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в електропостачанні у розподільчих мережах;
 • діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні у розподільчих мережах;
 • застосуванням графіків і протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України.

 

Заява про надання компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання