Обгрунтування

Обгрунтування

ТзОВ «Енергія – Новий Розділ»  щодо встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для ТЕЦ на 2019 рік

ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» провело розрахунки тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на 2019 рік відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року № 991.

При формуванні тарифів враховано фактори, які вплинули на рівень тарифів.

 1. Обсяги електричної енергії.

У розрахунках тарифів враховані обсяги, які надані для формування прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 2019 рік для затвердження Міністром енергетики та вугільної промисловості України. Відпуск електричної енергії – 253,6 млн.кВт.год, виробництво теплової енергії – 208,3 тис.Гкал.

 1. Матеріальні витрати.

При формуванні матеріальних витрат підприємство керувалось Методикою та Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, розроблених АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20.09.2001 №447. Витрати на ремонтні роботи електротехнічного, теплотехнічного, загальностанційного обладнання, будівель і споруд ТЕЦ заплановано відповідно до розроблених кошторисів на проведення цих робіт.

У статтях «Виробничі послуги», «Сировина та допоміжні матеріали», «Матеріальні витрати» та «Інші витрати» вартість матеріальних ресурсів була скоригована з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, які визначено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року № 411.

 1. Амортизація.

Запланована на рівні амортизаційних відрахувань у 2018 році.

 1. Паливо.

Паливна складова у тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової енергій складає 91%. При розрахунку витрат на паливо враховані  питомі витрати умовного палива на рівні:

 • на електроенергію – 406,1 г/кВт.год
 • на теплоенергію – 167,2 кг/Гкал

 У розрахунках тарифів ціна на природний газ на рівні ціни природного газу станом на 1 вересня 2018 року:

 • для населення (з транспортуванням) – 5674,70 грн за тис. м куб. (без ПДВ);
 • для релігійних організацій (з транспортуванням) – 3203,70 грн за тис. м куб. (без ПДВ);
 • для бюджетних установ (з транспортуванням) – 8639,90 грн за тис. м куб. (без ПДВ);
 • для інших споживачів (з транспортуванням) – 8639,90 грн за тис. м куб. (без ПДВ).
 1. Фонд оплати праці.

 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року № 2645 та з урахуванням положень чинного законодавства України.

 1. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Статтю «єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пораховано згідно з вимогами чинного законодавства.

 1. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності розрахована згідно з наказом Держкомстата України від 13.01.2004 №5 «Про затвердження Інструкції із статистики заробітної плати» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 440 «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця».

Також було враховано інші фактори, у тому числі: зростання тарифів на електричну енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, плати за користування комунальним майном та інше.

Для стабільної та беззбиткової роботи підприємства у тарифах враховані обігові кошти за рахунок прибутку на рівні 2% рентабельності.

Крім того, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» в інших витратах передбачено статтю «витрати на сплату внесків на регулювання», відповідно до затвердженої планової ставки внеску у розмірі 0,064% (постанова НКРЕКП від 21 червня 2018 року № 526).

На підставі проведених розрахунків пропонується встановити такі тарифи (без ПДВ):

Тариф на відпуск електричної енергії -    333,08 коп./кВт*год;

Тариф на виробництво теплової енергії:

 • для населення – 910,17 грн/Гкал;
 • для релігійних організацій -  551,81 грн/Гкал;
 • для бюджетних установ  -  1335,97 грн/Гкал;
 • для інших споживачів  -  1505,13 грн/Гкал;

Адміністрація ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»