Терміни розгляду звернень

Терміни розгляду звернень

  • Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.
  • Звернення, які не потребують додаткового вивчення, – від 1 до 15 днів з дня їх отримання.
  • Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівником встановлюється термін, необхідний для його розгляду. Про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
  • На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочений від встановленого законодавством терміну.
  • Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.