Досудове врегулювання спорів

Досудове врегулювання спорів

Згідно Правил постачання природного газу, спори між споживачем і постачальником  вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

У разі виникнення спору з питань, які виникають у зв’язку з постачанням природного газу Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергія – Новий Розділ», Ви можете звернутись:

  • за телефонами: (03261) 2-63-49,
  • на електронну адресу : office.energynr@gmail.com
  • безпосередньо в адміністрацію ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»

Графік роботи: Понеділок – П’ятниця  з 8:00 до 13:00,  з 14:00 до 17:00

вихідні: субота та неділя

Особа, відповідальна за врегулювання спорів: директор  - Коза Євген Болеславович.

До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Відповідно до ст. 19. Господарського процесуального Кодексу сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю  між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Особи, які порушили  права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

У претензії зазначаються:
а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;
б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;
в) вимоги заявника;
г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;
д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається до ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Претензія  розглядається якнайшвидше, але не пізніше 1 місяця з дня її надходження. Про  наслідки її розгляду Вам буде повідомлено до закінчення зазначеного строку.

У разі невирішення Вашого питання в претензійному порядку, Ви можете звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): 03057, м. Київ, вул Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; E-mail:  box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua/, її територіального підрозділу у Львівській області: адреса 79026 Львів, вул. Козельницька, 3, телефон(0 32) 239-23-76, 23-76, E-mail: energo.lviv@newline.net.ua; nkre@loe.lviv.ua, або до суду.

Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Вас права на вирішення спору в судовому порядку.