ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

12.09.2018

 

    Оприлюднюється для відкритого обговорення питання щодо встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії  ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» на 2019 рік


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ - НОВИЙ РОЗДІЛ»

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення відкритого обговорення питання щодо встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії  ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» на 2019 рік 

ТзОВ «Енергія – Новий Розділ»  повідомляє про проведення відкритого обговорення питання щодо встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2019 рік.

 

Матеріали щодо зазначених питань оприлюднені на офіційному веб-сайті ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» у мережі Інтернет www.energy-nr.com.ua

 

Зауваження та пропозиції слід надсилати на адресу: ТзОВ «Енергія – Новий Розділ», 81652, м.Новий Розділ, вул. Грушевського, 37; e-mail: plan.energynr@gmail.com.

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 26.09.2018 у письмовому та/або електронному вигляді.

 

Відкрите обговорення відбудеться 27.09.2018 о 10:00 в приміщенні ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» за адресою:  м. Новий Розділ, вул.Грушевського, 37,кімната 312.

 

Для участі у відкритому обговоренні заявки приймаються до 26.09.2018 у письмовому та/або електронному вигляді.

 

                 

Обгрунтування

Обгрунтування

ТзОВ «Енергія – Новий Розділ»  щодо встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії для ТЕЦ на 2019 рік

ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» провело розрахунки тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії на 2019 рік відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою НКРЕКП від 01 серпня 2017 року № 991.

При формуванні тарифів враховано фактори, які вплинули на рівень тарифів.

 1. Обсяги електричної енергії.

У розрахунках тарифів враховані обсяги, які надані для формування прогнозного балансу електроенергії об’єднаної електроенергетичної системи України на 2019 рік для затвердження Міністром енергетики та вугільної промисловості України. Відпуск електричної енергії – 253,6 млн.кВт.год, виробництво теплової енергії – 208,3 тис.Гкал.

 1. Матеріальні витрати.

При формуванні матеріальних витрат підприємство керувалось Методикою та Галузевими методичними рекомендаціями з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, розроблених АТ «ЛьвівОРГРЕС» та затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20.09.2001 №447. Витрати на ремонтні роботи електротехнічного, теплотехнічного, загальностанційного обладнання, будівель і споруд ТЕЦ заплановано відповідно до розроблених кошторисів на проведення цих робіт.

У статтях «Виробничі послуги», «Сировина та допоміжні матеріали», «Матеріальні витрати» та «Інші витрати» вартість матеріальних ресурсів була скоригована з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, які визначено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року № 411.

 1. Амортизація.

Запланована на рівні амортизаційних відрахувань у 2018 році.

 1. Паливо.

Паливна складова у тарифах на відпуск електричної та виробництво теплової енергій складає 91%. При розрахунку витрат на паливо враховані  питомі витрати умовного палива на рівні:

 • на електроенергію – 406,1 г/кВт.год
 • на теплоенергію – 167,2 кг/Гкал

 У розрахунках тарифів ціна на природний газ на рівні ціни природного газу станом на 1 вересня 2018 року:

 • для населення (з транспортуванням) – 5674,70 грн за тис. м куб. (без ПДВ);
 • для релігійних організацій (з транспортуванням) – 3203,70 грн за тис. м куб. (без ПДВ);
 • для бюджетних установ (з транспортуванням) – 8639,90 грн за тис. м куб. (без ПДВ);
 • для інших споживачів (з транспортуванням) – 8639,90 грн за тис. м куб. (без ПДВ).
 1. Фонд оплати праці.

 Фонд оплати праці розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії затвердженого постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року № 2645 та з урахуванням положень чинного законодавства України.

 1. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Статтю «єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пораховано згідно з вимогами чинного законодавства.

 1. Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності розрахована згідно з наказом Держкомстата України від 13.01.2004 №5 «Про затвердження Інструкції із статистики заробітної плати» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 440 «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця».

Також було враховано інші фактори, у тому числі: зростання тарифів на електричну енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, плати за користування комунальним майном та інше.

Для стабільної та беззбиткової роботи підприємства у тарифах враховані обігові кошти за рахунок прибутку на рівні 2% рентабельності.

Крім того, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» в інших витратах передбачено статтю «витрати на сплату внесків на регулювання», відповідно до затвердженої планової ставки внеску у розмірі 0,064% (постанова НКРЕКП від 21 червня 2018 року № 526).

На підставі проведених розрахунків пропонується встановити такі тарифи (без ПДВ):

Тариф на відпуск електричної енергії -    333,08 коп./кВт*год;

Тариф на виробництво теплової енергії:

 • для населення – 910,17 грн/Гкал;
 • для релігійних організацій -  551,81 грн/Гкал;
 • для бюджетних установ  -  1335,97 грн/Гкал;
 • для інших споживачів  -  1505,13 грн/Гкал;

Адміністрація ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»

Проект Інвестиційної програми ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» на 2019р.

У відповідності до вимог “Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, ТзОВ  «Енергія-Новий Розділ» повідомляє про проведення 13.09.2018 року відкритих обговорень проекту “Інвестиційної програми ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» на 2019 рік”.

Свої пропозиції та зауваження до оприлюдненого документу просимо надсилати протягом періоду з 13.08.2018р. до 13.09.2018р.  в паперовому вигляді за адресою: 81652 , м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37, приймальна, або в електронному вигляді на адреси: office-nr@energy.lviv.ua та etv2nr@gmail.com

Пропозиції і зауваження мають бути належним чином обґрунтовані та надаватися у визначений строк. Зауваження та пропозиції, що будуть надіслані після 13 вересня 2018р., а також анонімні зауваження і пропозиції не будуть реєструватися та розглядатися.

Для участі у відкритих обговореннях, які відбудуться у ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» зацікавлені особи повинні надати ліцензіату свої звернення у письмовій формі за адресою: 81652 , м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37, приймальна

 

 

Проект заходів інвестиційної програми з постачання та передачі електроенергії на 2019 рік

№ з/п

Найменування заходів інвестиційної програми

Одиниця виміру

Вартість одиниці продукції,
тис. грн (без ПДВ)

Усього

кількість*

тис. грн без ПДВ

 

1

2

3

4

5

6

1.1

ПС-110/6 кВ, усього

 

 

1,00

1400,00

1.1.1

Реконструкція ВРП-110 ПС-110/6 Розділ, заміна масляного вимикача на вакуумний на приєднанні коло-А

шт.

1400,000

1,00

1400,000

1.2

КЛ-6 кВ, усього

 

 

1,03

650,00

1.2.1

Реконструкція  КЛ-6 кВ від МЦПП до ТП-21а

км

650,000

1,03

650,000

1.3

КЛ-0,4 кВ, усього

 

 

0,570

190,00

1.3.1

Заміна кабелю 0.4 кВ з ТП – 20 фід.№2 до будинку по пр.Шевченка 32А ( дві вітки кабелю по 160 м)

км

90,000

0,320

90,000

1.3.2

Заміна кабелю 0.4 кВ з ТП – 7 фід.№9 до будинку по пр. Шевченка 20 ( одна вітка 250 м)

км

100,000

0,250

100,000

1.4

ПС-6/0,4 кВ, усього

 

 

1,000

160,00

1.4.1

Реконструкція ЗРП – 0.4 кВ ТП-6а  із заміною старих комірок на нові

шт.

160,000

1,00

160,000

Усього по розділу 1:

2400.00

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

2.1

Заміна однофазних лічильників на багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)

шт.

1,500

300

450,000

2.2

Заміна трохфазних лічильників на багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)

шт.

1,700

4

6,80

2.3

Контролер збору даних з лічильників

шт.

12,500

2

25,00

Усього по розділу 2:

481.80

3. Впровадження та розвиток АСДТК

1

Впровадження геоінформаційної системи (ГІС) об‘єктів енергетики (авансування 50 %)

шт.

640,00

0.5

320,00

Усього по розділу 3:

320,00

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

шт.

 

 

0.000

Усього по розділу 4:

 

0.000

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

5.1

 

шт.

 

 

0.00

Усього по розділу 5:

0.00

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

 6.1

 

 

 

 

 0.00

Усього по розділу 6:

0.00

7. Інше

7.1

 

шт.

 

 

0.00

Усього по розділу 7:

0.00

Усього по програмі:

3 201.80

 

РІчний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ТзОВ "Енергія - Новий Розділ"

Інформуємо Вас про те, що 25 липня 2018р. рішенням №182 Новорозідльскої міської ради Львівської області погоджено річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення.

Детальніше з рішенням можна ознайомитися цим посиланням.

Інформація про введення нових роздрібних тарифів на електроенергію на ІІІ квартал 2018 року.

З 01 квітня 2018 року Національна  комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запровадила перехід на квартальний розрахунок прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію та роздрібних тарифів на електричну енергію.

Згідно з "Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом", ТзОВ "Енергія – Новий Розділ" інформує споживачів про введення з 01.07.2018р. на ІІІ квартал 2018р. нових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення:

 • І клас напруги ( 35 кВ і вище): 167,594 коп/кВт* год (без урахування ПДВ);
 • ІІ клас напруги (менше 35 кВ): 213,799 коп/кВт* год (без урахування ПДВ).

Для тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 20.12.2001 р. № 1241 (зі змінами та доповненнями)).

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (липень, серпень):

 • нічний період (24.00-7.00) – 0,25;
 • напівпіковий період (7.00-8.00; 11.00-20.00; 23.00-24.00) – 1,02;
 • піковий період (8.00-11.00; 20.00-23.00) – 1,8.

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (вересень):

 • нічний період (23.00-6.00) – 0,25;
 • напівпіковий період (6.00-8.00; 10.00-18.00; 22.00-23.00) – 1,02;
 • піковий період (8.00-10.00; 18.00-22.00) – 1,8.

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу:

 • нічний період (23.00-7.00) – 0,35;
 • денний період (7.00-23.00) – 1,35.    

РОЗДРІБНІ ТАРИФИ, РОЗРАХОВАНІ НА ПІДСТАВІ НАСТУПНИХ ДАНИХ:

 

Прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію на ІІІ квартал 2018 року,

грн/1 МВт*год (без ПДВ)

1586,69

Постанова НКРЕКП від

28.12.2017 р. №1513

Економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електроенергії              1 клас напруги  (35-110 кВ), %

5,94

Постанова НКРЕКП від

13.03.2018 р. № 305

Економічний коефіцієнт прогнозованих технологічних витрат електроенергії             2 клас напруги  (0,4-10 кВ), %

8,64

Постанова НКРЕКП від

13.03.2018 р. № 305

Тариф на передачу електричної енергії       (1 клас напруги 35-110 кВ) грн/1 МВт* год (без ПДВ)

 

34,59

 

Постанова НКРЕКП від

24.01.2018 р. №75

Тариф на передачу електричної енергії                (2 клас напруги 0,4-10 кВ) грн/1 МВт* год (без ПДВ)

342,67

Постанова НКРЕКП від

24.01.2018 р. №75

Тариф на постачання електричної енергії для споживачів 1 групи, грн/1 МВт* год (без ПДВ)

13,23

Постанова НКРЕКП від

24.01.2018 р. №75

Адміністрація  ТзОВ "Енергія – Новий Розділ"

Стандарти якості надання послуг з електропостачання

Споживачі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»

З 12 січня 2017 року набрав чинності Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 18.10.2016 №1841 (далі – Порядок), який офіційно опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» за № 5. Даний Порядок запроваджує загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів.

Інформація щодо перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік

ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» повідомляє:

Інформація щодо перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік


Відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», ТзОВ «Енергія – Новий Розділ» подало до Новороздільської міської ради на розгляд розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), а також відповідні пакети документів і підтвердних матеріалів до цих розрахунків.

Рівень прогнозних тарифів
Без ПДВ
Проект тарифу на 2018 рік Одиниця виміру Діючі тарифи Проект тарифу
тариф на централізоване водопостачання грн/куб.м 8,08 9,35
тариф на централізоване водовідведення грн/куб.м 6,31 10,19
тариф на послугу з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо будинкових систем) грн/куб.м 8,76 10,12
тариф на послугу з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) грн/куб.м 6,83 11,03

Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання

Шановні споживачі!

Ви можете ознайомитися з інформацією щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання та сум виплачених компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання ТзОВ "Енергія-Новий Розділ". Для одержання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням.

Інформація щодо інформаційно-консультаційних та інших центрів компанії, які здійснюють прийом споживачів ТзОВ "Енергія - Новий Розділ"

Веб-сайт: http://www.energy-nr.com.ua e-mail: etv@energy-nrozdil.com.ua


№ з/п Регіон обслуговування Адреса (з поштовим індексом) Контактні телефони (у тому числі колл-центрів) Графік роботи ІКЦ e-mail
1
м. Новий Розділ
81652, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37
(03261) 2-59-54
Понеділок-п'ятниця
09:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00
Вихідні дні
субота та неділя
etv@energy-nrozdil.com.ua

Скориговані тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню

29 листопада 2017 року набрала чинності постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 9 листопада 2017 року № 1392 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171» якою скориговано тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню. Постанова опублікована в газеті «Урядовий кур’єр», 28.11.2017, № 224 і розміщена на офіційному веб-сайті НКРЕКП .